EGY HÁZ – EGY OTTHON


Az „Egy Ház – Egy Otthon” projekt egy szülői kezdeményezés, melynek célja, hogy jelenleg családban nevelkedő, halmozottan sérült gyerekeknek otthont és életteret biztosítson önálló felnőtt életükhöz; a szükséges támogatás biztosításával, családi körülmények között.
A történet háttere:

Az orvosi gyakorlatnak köszönhetően az elmúlt 15 évben egyre nagyobb számban sikeresen mentettek meg 28 hét alatti nagyon kis súlyú koraszülött csecsemőket. A koraszülött-mentés társadalmilag jelentősen támogatott területe az orvoslásnak. Azonban ez az életmentés nem jelent feltétlenül egészségesen fejlődő gyermeket.

Sajnos jelentős számban szenvednek sérüléseket és lesznek halmozottan sérültek, önálló életre képtelenek. Ahogy az évek telnek, egyre kevesebb figyelmet, társadalmi támogatást kapnak. A korai fejélesztést követően (3 év) egyre szűkül a lehetőség úgy az óvodai, mint az iskolai ellátásban. A szülők magukra maradnak a feladattal.

A legnagyobb megpróbáltatás számukra, hogy mi vár gyermekükre, amikor már ők nem tudják ellátni a 24 órás gondozást, amikor már megöregednek. Hol lesz a felnővő gyermekek számára hely, ki veszi át a gondozási feladatokat?

Személyes érintettségem révén pontosan tudom, átélem nap mint nap ezt. Ezért indítottam ezt a projektet, hogy lehetőségem szerint saját gyermekemnek és még négy sorstársának otthont biztosítsak. A jelen projekt keretein belül öt gyermek és család kap lehetőséget erre.

A projekt a Székely Szeretetszolgálat Alapítvány háttértámogatásával a családok szoros együttműködésével valósul meg. Igény szerint elképzelhető a bővítés, ami a projekt harmadik fázisában történhet meg.

A projekt több lépcsőben valósul meg, az első fázis 2019–2021.

A projekt kezdeti időpontja 2019. március 1. volt, amikor az erre szánt ingatlan átvétele megtörtént.

Az első fázisban a most még családban nevelkedő gyermekek igényeinek, támogatási szükségleteinek, távlati lehetőségeinek felmérése történik, valamint az ingatlan alkalmasságának növelése akadálymentesítéssel, fürdőszoba-bővítéssel és kertkapcsolat kialakításávaA projekt része 2019–2020-ban a gyermekek szünidőben történő fogadása volt, amikor a személyes kapcsolatok kialakítására helyeztük a hangsúlyt.

 

Ez a kezdeményezés egyedülálló Magyarországon, az igény nagysága miatt viszont remélhetően egyre többen csatlakoznak, és kezdeményeznek hasonló otthonokat. Az elképzelés és igény, ami életre hívta, az a hiány,  ami mutatkozik, amikor halmozottan sérült (volt koraszülött) gyermekek felnőtt életének lehetőségéről és mikéntjéről gondolkodunk. A felnőtt koruk fehér folt ma. A projekt ennek a fehér foltnak feltöltésére tesz kísérletet abban a reményben, hogy további kezdeményezés történik, és az összegyűjtött tapasztalatok átadásával sokkal több érintett család talál megnyugtató megoldást gyermeke számára.

A projekt helyszíne: 2118 Dány, Kossuth Lajos utca 21.

2022 novemberében a Gödőllői Frederic Chopin Zeneiskola zenetanárai és növendékei adtak jótékonysági hangversenyt az egyesület támogatására.

További felajánlásokat várunk a nemes cél érdekében.

Kapcsolattartó: Szávuj Erika, a projekt vezetője
Telefon: +36706648268 email: egyhaz.egyotthon@gmail.com

 

Az Alapítvány adatai:
Székely Szeretetszolgálat Alapítvány
bankszámla száma: 11714006-20453369 OTP  Bank

 

Külföldi utalás esetén:
IBAN HU6417140062045336900000000
OTPVHUHB  BANK OTP Budapest, XIV.
ADDRESS Nagy Lajos kiraly utja 19-21.
CITY Budapest ZIP 1148

“A House – A Home”

The “Egy Ház – Egy Otthon” project is a parental initiative in Hungary, the aim of which is to provide children with cumulative disabilities, who are currently being raised in families, with a home and living space for their independent adult lives; by providing the necessary support in family settings.

The background of the story:

Thanks to modern medical practice, an increasing number of very low birth weight premature babies under 28 weeks have been successfully saved in the last 15 years. Saving premature babies is an area of medicine strongly supported by society. However, saving these lives does not necessarily mean a healthy developing child. Sadly, a significant number of them suffer injuries and become cumulatively disabled and are unable to live independently. As the years pass by, they receive less and less attention and support from society. After early childhood education (the first 3 years), the possibilities for both kindergarten and school care become narrower. The task is then left to their parents.

The biggest challenge for them is what awaits their child when they are no longer able to provide 24-hour care, when they get old. Where will their grown children go, and who will take care of them?

I personally know this worry only too well; I experience it every day. That’s why I started this project, to provide a home for my own child and four of his future companions. Within the framework of this project, five children and their families will have this opportunity.

If required, expansion is possible, which can take place in the third phase of the project.

The project is being realized with the support of the Székely Charity Foundation and the close cooperation of the families.

The starting date of the project was March 1, 2019, when the property intended for this purpose was purchased.

In the first phase, the needs, support needs, and future possibilities of the children who are still being raised by their families will be assessed, as well as the suitability of the property will be increased by making it barrier-free, expanding the bathroom and creating a connection to the garden.

Part of the project was the hosting of all the children during the holidays in 2019-2020, when we focused on building personal relationships.

This initiative is unique in Hungary, but due to the great demand it is hoped that more and more people will join and initiate similar homes. The idea and need that called it to life is the void that is apparent when we think about the future way and means in adult life of cumulatively disabled (premature born) children. Their adulthood is simply a blank today. This project is attempting to fill this void in the hope that further initiatives will be taken, and by passing on our collected experience, many more affected families will find a reassuring solution for their child.

 

Erika Szávuj, project manager

The location of the project: 2118 Dány, Kossuth utca 21.

The project will be implemented in several stages, the first phase was carried out from 2019-2021.

In November 2022, the music teachers and students of Frederic Chopin Music School in Gödőllő gave a charity concert to support the association.

We are hoping for more donations for this worthy cause.

 

Contact person:

Erika Szávuj, project manager

Phone: +36706648268

email: egyhaz.egyotthon@gmail.com

Foundation details: Székely Szeretetszolgálat Alapítvány

(Székely Charity Foundation)

Bank account number:

11714006-20453369 OTP Bank

 

IBAN

HU6417140062045336900000000

OTPVHUHB  BANK OTP Budapest, XIV.

ADDRESS Nagy Lajos kiraly utja 19-21.

CITY Budapest

ZIP 1148