• 1
  Az alapítvány neve:
  Székely Szeretetszolgálat Alapítvány
 • 2
  Az Alapítvány székhelye:
  1144 Budapest, Ond vezér útja 5-7.IV.em. 50
 • 3
  Az Alapítvány jogállása:
  az Alapítvány jogi személy.
 • 4
  Az Alapítvány nyitott alapítványként jön létre.

MAGuNKRÓL

Az Alapítványhoz bármely bel- és külföldi, természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - mind külföldi, mind belföldi - csatlakozhat, aki az alapítvány céljait elfogadja és azt vagyoni (pénzbeli) hozzájárulással, önkéntes munkával támogatni kívánja.

5. Az Alapítvány célja

Olyan székely (elsősorban erdélyi) kulturális, oktatási és egészségügyi tevékenységek támogatása, amelyek hozzájárulnak a határon túli magyarság, ezen belül elsősorban a székely közösség önazonosságának megőrzéséhez, a Székelyföld fejlődéséhez, hátrányos helyzetű tagjainak, csoportjainak támogatásához. Célja továbbá, a nehéz helyzetben lévő Székelyföldi, határon túli személyek és az őket segítő alapítványok, szervezetek, intézmények támogatása, továbbá a nehéz helyzetben lévő tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása, gondozása.
Az előbbi célközösség humanitárius, karitatív, egészségvédelmi tevékenység támogatása

6. Az Alapítvány tevékenységi Köre

- humanitárius, karitatív tevékenység, egészségvédelem,
- kultúra támogatása, művészeti, kulturális programok szervezése,
- nemzetközi kulturális találkozók szervezés, elsősorban a határon túli területeken élőkkel, szervezetekkel,
- konferenciák, táborok, képzések szervezése, támogatása,
- könyvek, szakmai folyóiratok, kiadványok kiadása, illetve a célhoz kapcsolódó kiadványok támogatása.

7. A vagyonfelhasználás módja

A fenti célkitűzés gyakorlatban történő megvalósítása érdekében:

- egészségügyi intézmény létrehozása, fenntartása, esetlegesen módszertani és információs központ létrehozása működtetése.
- ösztöndíjak, díjak alapítása, támogatása és odaítélése meghatározott időszakonként meghirdetett pályázatok, valamint az előbbiekben megjelölt tevékenységekben közreműködő és részt vevő személyek számára.
- az Alapítvány által feltárt és figyelemmel kísért a célokban meghatározott társadalmi csoportokon belül megjelent és a tevékenységhez kapcsolódó közreműködés, szakmai támogatás, e területeken megjelenő igények kommunikálása, megjelenítése.
- könyvek, szakmai folyóiratok kiadásába támogatások odaítélése, illetve a célokhoz kapcsolódó kiadványok támogatása, az abban részt vevők díjazása.

A célok és tevékenységek figyelembe vételével az Alapítvány az évente elkészített és elfogadott tervek alapján dönt a támogatások odaítéléséről, a pályázatok kiírásáról. A beérkezett és meghirdetett pályázatok elbírálásánál a kuratórium dönt, szükség esetén szakértők szakmai véleményének figyelembe vételével, a támogatottak köréről amelynek meghatározása a kiírásokban, a meghirdetet pályázatokban meghatározásra kerül.

Az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételére - a célok és tevékenység figyelembe vételével-, a programokban, pályázatokban meghatározott rászorultság alapján körülhatárolt társadalmi csoportok jogosultak, elsősorban a határon túl és nagyrészt a Székelyföld területén, különösen a fiatalok, valamint az előbbiek alapján az idősebb, vagy a gyermek korosztály, illetve a kevésbé támogatott társadalmi csoportok körében.

Az Alapítvány szolgáltatásait nonprofit módon, azaz az igénybevevők (célzott kör) részére a ráfordítások (rezsi) kívül általában ingyenesen biztosítja.