KÖZLEKEDÉS

Jelenleg Erdélyben a közlekedésbiztonsági oktatás a helyi iskolarendőrökre van bízva, akik többnyire román nyelven tartanak minimális felkészítést a diákok részére. A Csillaghíd Alapítvány szervezésében a KTI Közlekedéstudományi Intézet szakemberei több alkalommal is felmérte erdélyi magyar gyermekek közlekedési ismereteit és tapasztalatuk szerint az lényegesen elmarad a szükséges szinttől, s magyarországi kortársaikétól is.

A projekt célja az erdélyi közlekedési, közlekedésbiztonsági oktatás színvonalának emelése, a magyar nyelvű, megfelelő eszközökkel támogatottj oktatás feltételeinek kialakítása.

Célunk eléréséhez az alábbi akat kívánjuk biztosítani, illetve megvalósítani:

• Magyar nyelvű elméleti és gyakorlati közlekedésbiztonsági tanfolyamot szervezünk a helyi tanároknak és ellátjuk őket szakmai felkészítő anyagokkal (a szakember képzés alapfeltétele a projektidőszakot követő, fenntartható nevelésnek, képzésnek)

• magyar nyelvű Közlekedésbiztonsági oktatóanyagok biztosítása (korcsoport specifikus, a későbbiekben könnyen sokszorosítható oktatási és foglalkoztató anyagok)

• Mobil KRESZ tanpályák kialakítása Székelyföldön

• Az év második felében közlekedési rajzpályázat meghirdetése kisiskolásoknak, illetve közlekedésbiztonsági verseny az iskolák között. (ezek a programok sokat segítenek a téma iránti érzékenység kialakításában a gyermekeknél, szülőknél és az oktatási intézményeknél egyaránt)

A megvalósítást a Közlekedéstudományi Intézettel (KTI) és a Csillaghíd Alapítvánnyal (CsH) együttműködésben képzeljük el, több fázisban. A székelyudvarhelyi Székely Szeretetszolgálat Alapítvány tárgyalásokat, egyeztetéseket folytat az önkormányzattal, a helyi iskolákkal, pedagógusokkal, pedagógusszervezetekkel, helyi rendőrökkel, és a tanfelügyelőséggel.

Az első fázisban április végén 4 szakember a KTI-től 1-1 napos továbbképzést tartana Székelyudvarhelyen és Székelykeresztúron, a két város, illetve a környező települések tanárainak. A képzés során a tanárok elméleti és gyakorlati felkészítést kapnak, hogy a későbbiekben önállóan tudják nevelni, oktatni a gyermekeket. Ezzel együtt magyar nyelvű oktatási segédanyagokat biztosítanánk a tanároknak, amelyek összhangban a gyermekek oktatási anyagaival megfelelő szakmai alapot és minél teljesebb képzési anyagot biztosítanak. A következő fázisra május végén kerülne sor: ilyenkor már jó az idő, előkerülnek a kerékpárok, és a vakáció közeledtével fel kell készíteni a gyermekeket a biztonságos közlekedésre, a fő veszélyekre.

Ekkor kerülne sor a mobil közlekedési park felállítására két iskola udvarán. A KTI szakértői ismét kiutaznának, és bemutató órát tartanának a diákoknak (és a korábban kiképzett tanároknak). A nyár folyamán terveink szerint a pályák folyamatosan elérhetőek lennének a diákok számára, játszótér jelleggel, az iskolák által felügyelve. Az egyik pályát lejuttatnánk a parajdi sóbányába, ahol a gyógyulási célból ott tartózkodó gyerekek tudnák használni. Szeptembertől, a tanévkezdéstől pedig a továbbképzésen részt vett tanárok tartanának a további közlekedésbiztonsági oktatásokat a diákoknak.

A mobil pályák más iskolákba (egyéb kis településekre-falvakba) is eljuthatnának, ahol több gyermek tanulhat rajtuk. Az oktatásokkal párhuzamosan az év második felében gyermekrajz pályázatot tervezünk közlekedésbiztonsági témakörben, az eredményes pályaműveket pedig év végén kiállítanánk (akár vándorkiállítás jelleggel több iskolában, köztereken).

A projekt unikális, ilyen kezdeményezés még nem volt Magyarország határain kívül. Reméljük a sikeres program hatására csökken a gyermekeket érintő balesetek száma.